انتشار:  شنبه 22 دی 1397  ::  10:19   

یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان:

اتحادیه میهنی در مورد برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک از دادگاه فدرال عراق کمک میگیرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان(یکیتی) گفت: این اتحادیه برای حل موضوع برافراشتن  یا عدم برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در استان کرکوک از  دادگاه فدرال عراق  کمک خواهد گرفت.

به گزارش کردپرس، محمد عثمان در کنفرانسی خبری در کرکوک با بیان اینکه اتحادیه میهنی کردستان از دادگاه فدرال عراق خواسته است در خصوص مسئله  ضوابط  قانونی مربوط به برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در استان کرکوک توضیح دهد، افزود: این اتحادیه برای حل موضوع برافراشتن  یا عدم برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در استان کرکوک از  دادگاه فدرال عراق  کمک خواهد گرفت.

عثمان تاکید کرد که اتحادیه میهنی کردستان ملزم به اجرای حکم دادگاه فدرال در خصوص موضوع پرچم اقلیم کردستان در استان کرکوک خواهد بود.