سرویس سوریه
آخرین خبرهای سوریه
انتشار:  یک‌شنبه 29 مهر 1397  ::  09:18   

نخست وزیر کانتون جزیره در گفت و گو با کردپرس مطرح کرد؛

ترکیه حق ورود به منبج را ندارد

سرویس سوریه-نخست وزیر کانتون جزیره اظهار کرد:منبج توسط شورای مردمی منبج اداره می شود و ترکیه حق ورود به آنجا را ندارد.

«عبدالکریم ساروخان» در گفت و گو یا کُردپرس با اشاره به اظهارات مقامات ترکیه در مورد توافق با آمریکا بر سر ورود به منبج،گفت:هیچ توافقی برای ورود به منبج نشده است و در صورت توافق هم آن را نمی پذیریم.

وی ادامه داد:مردم منبج از ملیت های مختلف در حال اداره شهر هستند و احتیاجی به هیچ نیروی«تجاوزگری» ندارند که وارد شهر شود.

وی ادامه داد:ترکیه اعلام می کند که با آمریکا بر سر کنترل منبج به توافق رسیده است و این در حالی است که آمریکایی ها چنین نظری ندارند.اما به هر صورت ما هر توافقی که باعث توسعه طلبی بیگانه شود را پاسخ می دهیم.

نخست وزیر کانتون جزیره با بیان این مطلب که طرف ها باید به حاکمیت سوری ها در سوریه احترام بگذارند،تصریح کرد:همکاری ما با نیروهای مختلف در خصوص مبارزه با تروریسم است اما باید به این اصل هم احترام بگذارند که مردم سوریه برای سرنوشت خود و اداره کشور خود تصمیم بگیرند.

به گزارش کُردپرس مقامات ترکیه ادعا می کنند که با آمریکایی ها بر سر ورود به منبج به توافق رسیده اند اما این در حالی است که واشنگتن از خط تماسی بین نیروهای کُرد و ترکیه صحبت به میان می آورد تا درگیری بین دو طرف روی ندهد،امری که مورد اعتراض آنکارا قرار گرفته است.