انتشار:  پنج‌شنبه 19 مهر 1397  ::  22:17   

رهبر جنبش اسلامی کردستان:

عوامل پنهان مانع از تشکیل جبهه متحد اسلامی در اقلیم کردستان هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبر جنبش اسلامی کردستان اعلام کرد که دست هایی پنهان در اقلیم کردستان، مانع از ایجاد جبهه متحد احزاب اسلامی بوده و علناً برای ضربه زدن به این احزاب تلاش می کنند.

 

به گزارش کردپرس، عرفان علی عبدالعزیز در گفتگو با خبرگزاری آناتولی، گفت که برگزاری انتخابات دوره پنجم پارلمان کردستان موجی از بحران و اختلافات و تنش های حزبی را به دنبال داشته؛ چراکه نظام و سیستم سیاسی اقلیم کردستان، ضربه خوردن از سوی مردم را برنمی تابد و از هر طریقی برای حفظ و استحکام جایگاه خود تلاش می کند.

رهبر جنبش اسلامی کردستان، در مورد کاهش آرای احزاب اسلام‌گرا در انتخابات پارلمان کردستان تأکید کرد تا زمانی که عراق و اقلیم کردستان تحت تأثیر و نفوذ آمریکا و کشورهای منطقه ای قرار دارند، میزان واقعی رأی هیچ یک از احزاب در انتخابات مشخص نیست و از سوی دیگر احزاب اسلامی در عراق و اقلیم با فشار و تبعیض روبرو بوده و در کل عراق آرای احزاب اسلامی کاهش یافته و حتی به حداقل رسیده است.

وی افزود که در اقلیم کردستان عواملی پنهان علیه فعالیت احزاب اسلام‌گرا در فعالیت بوده و مانع از تشکیل جبهه متحد اسلامی و رشد احزاب اسلام‌گرا شده و به صورت علنی برای ضربه زدن به این احزاب تلاش می کنند و از سوی دیگر آرای این احزاب با تقلب کاهش داده شده میزان واقعی آن اعلام نمی شود.

عرفان علی عبدالعزیز خاطرنشان ساخت که نحوه فعالیت عملکرد احزاب اسلام‌گرا نیز عامل دیگری در افول این احزاب و کاهش آرای آنان بوده؛ چرا که بر اساس روش های کهنه و قدیمی فعالیت کرده و نیاز به بازنگری و احیای مجدد دارند.