انتشار:  پنج‌شنبه 19 مهر 1397  ::  12:27   

کُردپرس گزارش می دهد؛

تاثیر بازارهای سه گانه بر نوسانات دلار

سرویس ایران- روند کاهشی نرخ دلار از آنجایی آغاز گردید که بازار ثانویه توانست دلار بیشتری در سیستم نیما عرضه کند و نیاز ارزی متقاضیان تولید و سایر گروه ها که قانونی اجازه استفاده از دلار ثانویه را داشتند، تامین شد.

 
به گزارش کُردپرس،مباحث ارزی کشور ما شرایط خاص خود را دارد، با وجود اینکه بازار ثانویه تشکیل شد اما از آنجایی که کارکرد آن روند را عادی سازی نکرد، قیمت دلار و ارز را در بازار سوم که کوچکتر اما تاثیرگذار تر بر همه ارکان اقتصاد است را افزایش داد.
اما روند کاهشی نرخ دلار از آنجایی آغاز شد که بازار ثانویه توانست دلار بیشتری در سیستم نیما عرضه کند و نیاز ارزی متقاضیان تولید و سایر گروه ها که قانونی اجازه استفاده از دلار ثانویه را داشتند، تامین شد.از سوی دیگر کمیته تخصصی ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تواست به وظایف خود را ایفا کند و همه این اتفاقات منجر به آغاز روند کاهشی نرخ دلار شد. دخالت بانک مرکزی در بازار نیز توانست جو آرامی را در بازار ایجاد کند و کاهش نرخ دلار ادامه پیدا کند، اما اینکه می گویند ورود بانک ها به خرید دلار مانع از کاهش نرخ ارز شده چندان محتمل نیست.یکی از عوامل که مانع کاهش نرخ دلار شد، ورود بانک ها بود، اما عامل اصلی این نیست، حوزه مباحث ارزی در بازار سوم مقداری تقاضاهای کاذبی دارد که خارج از مباحث اولویت های دولت و قوانین و مقررات جاری شده است.در طرف دیگر تبلیغات آن ور مرزی هم و 
تشویش اذهان عمومی مردم را برای خرید ارز خارجی با این نگاه که ارزش سرمایه و پول ملی کشور کاهش یافته است، تشویق می کند.با این وصف مردم دیگر فهمیده اند سرمایه گذاری در دلار اشتباه است و با روند کاهشی نرخ دلار، سرمایه های شان دچار آسیب می شود و کمتر متقاضی دلار شدند و به روند کاهشی دلار کمک می کنند.
در سوی دیگر قیمت کالاها تحت تاثیر بازار سوم ارز است،در تمام شبکه های مجازی نرخ بازار آزاد دست به دست می شود، در این مدت نرخ دلار روند کاهشی داشته است و باید منتظر بود تا به عدد معقول برسد.در طرف دیگر هم بازار سوم کوچک و تحت تاثیر تنش های سیاسی است، اگر آرامش و ایجاد اعتماد به بازار اصلی وارد شود و مدیریت درستی در این بازار صورت گیرد بازار سوم قابلیت کنترل دارد.