سرویس کردستان
انتشار:  سه‌شنبه 13 شهریور 1397  ::  09:33   

جشنی برای شکرگزاری؛

خوشه های طلایی کردستان، رکورد زدند

سرویس کردستان- با وجود کمبود نزولات آسمانی در فصل پاییز و زمستان و سرمای زمستانه، زمانی که هیچ کس امیدی به سال زراعی مناسب داشت، رحمت بی انتهای خداوندی به مدد کشاورزان کردستانی آمد به گونه ای که توانستند رکورد تولید گندم را زده و دز کشور به رتبه دومی برسند.

به گزارش کردپرس، صبح روز دوشنبه 12 شهریور ، جشنی برگزار شد از جنس تلاش و همت به نام جشن "خرمانان". جشنی که بانیان آن، دستان پینه بسته و صورتهای سوخته از باد و آفتاب کشاورزانی بود که جای خالیشان در این جشن پر بود از سبزینگی.

این جشن سرشار از لحظه خواستن و توانستن بود، خبر کوتاه بود، "کردستان رکورد تولید گندم را زد". اما این خبر کوتاه حاصل رنج یک به یک کشاورزانی بود که طی یک سال، انتظار را به امید برداشت پیوند دادند.

به گفته "خالد جعفری" کردستان به لحاظ وضعیت اراضی کشاورزی و اقلیم و میزان بارندگی و روان آب یکی از استان های مطرح در کشور است.

به اعتقاد وی وجود یک میلیون و 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی در کنار 5 میلیارد مکعب روان آب، و داشتن تنها130 هزار هکتار اراضی آبی، حکایت از وجود فاصله زیاد با استانداردها دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اعتقاد دارد که زمینه بسیار خوبی برای توسعه کشاورزی در استان وجود دارد، هر چند به اعتقاد وی بارندگی برای اراضی دیم، شرط لازم است اما کافی نیست.

چرا که به اذعان وی، در سال های گذشته نیز بازندگی های مناسب داشتیم اما راندمان فعلی را نداشتیم، پس تدابیری لازم بود اتخاذ شود تا این رکورد بی سابقه ثبت شود.

جعفری بیشترین تولید را مریوط به سال های 94-95 دانست که 950 هزار تن گندم تولید و 840 هزار تن خریداری شد که البته امسال این میزان به یک میلیون و 17 هزار تن خرید گندم رسیده است.

کشاورز دلی به وسعت آسمان دارد چرا که نتیجه رنج خود را بی آنکه چشم به گرانتر شدن آن بدوزد با دستانی گشاده و به رسم عاریت به دولت می دهد تا خدایی ناکرده رزق مردم سخت نشود.

"جعفری" خبر از پرداخت 640 میلیارد تومان پول خرید گندم، به عنوان 50 درصد اول وجه گندم می دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اما تاکید بر کنترل افت و ریزش دارد چرا که به گفته وی صرفه جویی در فقط یک درصد در افت و ریزش، برگشت 15 میلیارد تومانی برای کشاورزان را در پی دارد.

با تمام اضطرابات، انتظارات و چشم دوختن ها به آسمان برای بارش رحمت و رحم پروردگار برای زمین تشنه، کردستان توانست با یک میلیون و 150 هزار تن و تنها 10 درصد زمین زراعی آبی، رتبه دوم را در تولید گندم پس از خوزستان پر آب به دست آورد پس برگزاری جشنی به نام جشن شکرگزاری بسیار به جا و شایسته است اما نقدی که به این جشن جایز است، عدم دعوت از کشاورزان برای حضور در جشنی بود که به نام خودشان برگزار شده بود و دسترنج هم اینان جشن گرفته می شد به گونه ای که دل برخی از آنها گرفت از این بی مهری.

اما باز هم عزم کشاورزان ما جزم است برای رسیدن به رتبه اولی کشور، به شرطی که باز هم خداوند یاری دهد و وعده های مسئولین نیز از باب تخصیص آب به کشاورزان تحقق یابد.

امید داریم که جشن "خرمانان"  سال آینده و رسیدن به رتبه اول کشوری با حضور پر از برکت کشاورزان و دیدن لبخندهای پر از رضایتشان رقم بخورد.