71946 Şîrove/ Erdoxan ne li dijî serxwebûna Kurdistanê ye <p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Hefteya &ccedil;&ucirc;y&icirc; li Tirkiyey&ecirc; referanduma ku w&ecirc; r&ecirc; li ber guher&icirc;na s&icirc;stem&ecirc; veke hate kirin &ucirc; ji sed&icirc; 51&icirc; z&ecirc;detir&ecirc; gel&ecirc; Tirkiyey&ecirc; deng&ecirc; &lsquo;er&ecirc;' da referandum&ecirc;. L&ecirc; hin aliy&ecirc;n siyas&icirc; bi &icirc;diaya ku h&icirc;le hatiye kirin encaman red dikin. L&ecirc; gelo w&ecirc; encam bi n&icirc;qaş &ecirc;n referandum&ecirc; bandoreke &ccedil;awa li kurd &ucirc; Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; bike<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">?</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Li Tirkiyey&ecirc; hefteya bor&icirc; dengday&icirc;na referanduma ku w&ecirc; r&ecirc; li ber guher&icirc;na s&icirc;stem&ecirc; veke hate kirin &ucirc; ji sed&icirc; 51&icirc; z&ecirc;detir&ecirc; gel deng&ecirc; &lsquo;er&ecirc; &lsquo;dan referandum&ecirc;. L&ecirc; t&ecirc; &icirc;diakirin ku di hilbijartin&ecirc; de gelek zexel&icirc; hatine kirin &ucirc; gengeşiy&ecirc;n ji ber v&ecirc; yek&ecirc; h&ecirc;j berdewam dikin. H&ecirc;j ku ev gengeş&icirc; berdewam dikin, Hikumeta Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; daxuyaniyek da &ucirc; diyar kir ku encam ji bo her&ecirc;m&ecirc; d&ecirc; baş bin &ucirc; hikumeta tirk p&icirc;roz kir<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">L&ecirc; gelo w&ecirc; encam&ecirc;n referandum&ecirc; bandorake &ccedil;awa li Her&ecirc;ma Kurdistana ku amadehiya referanduma serxweb&ucirc;n &ucirc; parlementeriy&ecirc; dike, bike<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">?</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Derbar&ecirc; v&ecirc; yek&ecirc; de Beşa T&ecirc;kiliy&ecirc;n Navnetew&icirc; Zan&icirc;ngeha Dihok&ecirc; Serdar Şer&icirc;f encam&ecirc;n referandum&ecirc; &ucirc; bandor&ecirc;n ku t&ecirc; pay&icirc;n li her&ecirc;m&ecirc; bikin, ji Sputnik Kurdistan&ecirc; re nirxand<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Serdar Şerif di destp&ecirc;ka axaftina xwe de behsa hikumet&ecirc;n beriya AKP&ecirc; &ucirc; t&ecirc;kiliy&ecirc;n Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; &ucirc; t&ecirc;kiliy&ecirc;n AKP&ecirc; &ucirc; her&ecirc;m&ecirc; dike dib&ecirc;je bi hatina AKP&ecirc; herdu aliyan t&ecirc;kiliy&ecirc;n baş dan&icirc;ne di war&ecirc; siyas&icirc;, abor&icirc; &ucirc; &ccedil;and&icirc; de &ucirc; wiha p&ecirc; de di&ccedil;e: &quot;Hikumeta Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; di war&ecirc; dir&ucirc;stikirina aştiy&ecirc; de di navbera PKK, HDP &ucirc; Tirkiyey&ecirc; de navbeynkar&icirc; kiriye<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.&quot;</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Şer&icirc;f di dema li ser xurtkirina t&ecirc;kiliyan de m&icirc;nakan dide dib&ecirc;je derxistina petrol&ecirc; &ucirc; dan&icirc;na l&ucirc;ley&ecirc;n petrol&ecirc; gelek caran ji aliy&ecirc; ş&icirc;rket&ecirc;n tirk ve hatine kirin &ucirc; wisa got: &quot;Niha n&ucirc;nertiya ferm&icirc; a Kurdistan&ecirc; li Enqerey&ecirc; heye. Ev n&icirc;şan&icirc; me dide ku p&ecirc;wendiy&ecirc; herdu aliyan roj bi roj ber bi başiy&ecirc; ve di&ccedil;e. Herdu al&icirc; dizanin ku p&ecirc;wistiya wan bi hev heye &ucirc; lewma j&icirc; t&ecirc;kiliy&ecirc;n xwe li gor&icirc; w&ecirc; dat&icirc;nin<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.&quot;</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Şer&icirc;f di dewama axaftin&ecirc; de dib&ecirc;je Enqere wek&icirc; hevpeyman&ecirc; dewlet&ecirc; t&ecirc; d&icirc;tin lewma j&icirc; pişt&icirc; referandum&ecirc; wek&icirc; orf Tirkiye hate p&icirc;rozkirin ji aliy&ecirc; Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; ve<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Mamostey&ecirc; Zan&icirc;ngeha Dihok&ecirc; Şer&icirc;f li ser pirsa &lsquo;gelo kurdistan&icirc; ji Tirkiyey&ecirc; h&ecirc;viya &ccedil;i dikin' bersiveke wiha da: &quot;Berpirs &ucirc; ragihandin&ecirc;n Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; dixwazin Erdogan<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>derfetek&ecirc; derx&icirc;ne &ucirc; pirsgir&ecirc;ka kurd &ccedil;areser bike &ucirc; li bajar&ecirc; kurda aştiy&ecirc; saz bike. Herwiha dixwazin ku k&ecirc;şeya siyas&icirc; &ucirc; leşker&icirc; a di gel HDP &ucirc; PKK&ecirc; j&icirc; b&ecirc;n &ccedil;areserkirin<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.&quot;</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; niha amadehiya referanduma serxweb&ucirc;n&ecirc; dike l&ecirc; gelo Tirkiye w&ecirc; li hember serxweb&ucirc;n&ecirc; helwesteke &ccedil;awa n&icirc;şan bide? Li gor&icirc; Serdar Şer&icirc;f AKP ne li dij&icirc; p&ecirc;vajoya referanduma serxweb&ucirc;na Her&ecirc;ma Kurdistan&ecirc; ye &ucirc; wiha p&ecirc; de di&ccedil;e: &quot;Niha Hewl&ecirc;r &ucirc; Bexda li ser serxweb&ucirc;n&ecirc; g&ucirc;ft&ucirc;goyan dikin ger herdu aliy&ecirc;n navbor&icirc; li hev bikin Enqere w&ecirc; t&ecirc;kildar&icirc; mijar&ecirc; nebe. Lewra aliy&ecirc;n siyas&icirc; &ecirc;n tirk di v&ecirc; mijar&ecirc; de gelek caran daxuyan&icirc; dane &ucirc; mijara serxweb&ucirc;n&ecirc; wek&icirc; mijara navxwey&icirc; a Iraq&ecirc; bi nav kirine<span lang="FA" dir="rtl" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin">.&quot;</span></span></span><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><o:p><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span></span></o:p></p><p class="MsoNormal" dir="ltr" style="unicode-bidi: embed; direction: ltr; text-align: left; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-size: 12px">Koda kurmanciy&ecirc;: 70101</span></span><o:p></o:p></p>