مناطق فدرال شمال سوریه اعلام شد

سرویس سوریه- فدراسیون شمال سوریه اسامی سه منطقه فدرال شمال سوریه را رسما اعلام کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از هاوار نیوز، مجلس موسس فدراسیون شمال سوریه، در راستای ارائه خدمات بهتر در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اداری مناطق خودمختار فدرال را رسما معرفی کرد. بر این اساس مناطق فدرال، فدراسیون شمال سوریه به ترتیب ذیل هستند:

منطقه فدرال جزیره: کانتون حسکه تشکیل شده از حسکه، درپیسی، سری کانی و تل تعمر به همراه کانتون قامیشلو تشکیل شده از مناطق قامیشلو و دریک

منطقه فدرال فرات: کانتون کوبانی متشکل از کوبانی مرکز به همراه حومه، قبرستان ها، روستاها و شهرستان ها و مناطق شعران و قنایا به همراه کانتون گری سپی به همراه مناطق گری سپی، عین عیسی و سیلوک

منطقه فدرال عفرین: کانتون عفرین متشکل از مناطق عفرین، چیندرس، راجو به همراه کانتون شهبا متشکل از مناطق شهبا، احرز، فافین و کَفَر نایا.

 

کد خبرنگار: 30102