جنبش تغییر: همه‌پرسی استقلال کردستان به‌ زمان و شرایط مساعد به‌ تعویق بیفتد

سرویس عراق و اقلیم کردستان – جنبش تغییر 25 سپتامبر سال جاری را برای برگزاری همه‌پرسی مناسب نمی داند و خواستار تعویق آن می باشد.

به‌ گزارش کردپرس، مجمع ملی جنبش تغییر شنبه‌ (21 مرداد / 12 اوت) طی نشستی، وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق و بحران های اقتصادی و نگرانی های شهروندان از وضعیت موجود را بررسی کرد.
در بیانیه‌ پایانی نشست مجمع ملی جنبش تغییر درخواست شده‌ است که‌ همه‌پرسی استقلال کردستان عراق به‌ تعویق افتد و سیستم پس انداز کردن بخشی از حقوق ماهیانه‌ کارمندان دولت که‌ موجی از نارضایتی و اعتراض را به‌ دنبال داشته‌ است، پایان یابد.
در این بیانیه‌ آمده‌ است:
1: پایان دادن به‌ سیستم ذخیره‌ بخشی از حقوق کارمندان دولت که‌ دولت اقلیم کردستان به‌ صورت غیرقانونی بر مردم تحمیل کرده‌ است.
2: تحقق شفافیت در درآمدهای نفت و گاز و درآمدهای داخلی دیگر از طریق اجرایی قانون مصوب سال 2015 ویژه‌ صندوق ذخیره‌ درآمدهای نفتی و گازی و قوانین جاری وزارتخانه‌ها و سازمان های وابسته‌ به‌ دولت اقلیم کردستان. این مهم باید در راستای پرداخت بدهی های مربوط به‌ شرکت ها و اشخاص و تامین اعتبار پروژه‌های تعطیل شده‌ و بهبود در ارائه‌ خدمات به‌ شهروندان در همه‌ زمینه‌ها به‌ نتیجه‌ برسد.
3: تشکیل و اعلام کشور کردستان هدف همه‌ مردم کردستان و جنبش تغییر می باشد، همه‌پرسی برای اعلام استقلال برگزار می شود، اما تصمیم به‌ برگزاری رفراندوم در 25 سپتامبر 2017 بدون زمینه‌سازی قانونی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی اتخاذ شده‌ است، به‌ ویژه‌ مسئله‌ مناطق کردستانی منفصله‌، به‌ همین دلیل لازم است برگزاری این رفراندوم به‌ زمان و شرایط مساعد به‌ تعویق افتد و تصمیم گیری درباره‌ آن به‌ پارلمان کردستان واگذار شود.
4: پس از توافق میان احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کردستان، پارلمان کردستان بازگشایی گردد و به‌ قانون گذاری و نقش نظارتی خود ادامه‌ دهد و با‌ اصلاح قانون ریاست اقلیم برات تثبیت نظام پارلمانی در کردستان تلاش کند.
5: انتخابات عمومی در موعد قانونی برگزار شوند.