• مهمترین تحولات20

  مهمترین تحولات روز سه شنبه 20/9/1397 در ترکیه

  سرویس ترکیه – نگاهی به مهمترین تحولات روز سه شنبه 20 آذر 1397 در کشور ترکیه می اندازیم

 • آلتوغ وردی

  حمله مسلحانه به ساختمان ریاست پلیس ریزه:

  رئیس پلیس ریزه کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شده است

  سرویس ترکیه - در حمله مسلحانه به ساختمان ریاست پلیس استان ریزه آلتوغ وردی، رئیس پلیس ریزه، کشته و 2 پلیس دیگر نیز زخمی شده است.

 • اردوغان

  اختصاصی کردپرس:

  اختیارات فراحزبی به رئیس جمهور حزبی!/ محمد شریفی کرجان

  سرویس ترکیه - ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات محلی 31 مارس 2019 با شرایطی روبه رو است که در آن رئیس جمهوری که رئیس حزب عدالت و توسعه نیز است و شهرداری هایی که از سوی احزاب سیاسی بعد از پیروزی در انتخابات اداره می شود با یک قانون کاملا تبعیض گرایانه ای مواجه شده است که یک برگ برنده بسیار بزرگ در انتخابات است؛ این که رئیس جمهور حزبی ترکیه به هر شهرداری که آن هم حزبی است هر چه مقدار پول بخواهد می تواند بدهد یک اختیاری است فرا حزبی که می تواند در آینده اداره شهرداری ها تبعات بسیار زیادی به همراه داشته باشد.

 • مهمترین تحولات19

  مهمترین تحولات روز دوشنبه 19/9/1397 در ترکیه

  سرویس ترکیه – نگاهی به مهمترین تحولات روز دوشنبه 19 آذر 1397 در کشور ترکیه می اندازیم

 • ییلدیریم - باغچلی

  حمایت دولت باغچلی از نامزدی بینالی ییلدیریم از حوزه استانبول برای انتخابات شهرداری های 2019 ترکیه

  سرویس ترکیه - دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه در اظهاراتی با اشاره به احتمال نامزدی بینالی ییلدیریم، رئیس پارلمان ترکیه در انتخابات شهرداری های 2019 میلادی در ترکیه از حوزه استانبول از سوی حزب عدالت و توسعه عنوان کرده است: در صورت نامزدی وی از ایشان حمایت خواهیم کرد.